Publicaties

Een overzicht van de meest belangwekkende publicaties

Structurele bevolkingsdaling, Een urgente nieuwe invalshoek voor beleidsmakers

In opdracht van de secretarissen van de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROMRaad; Den Haag, Februari 2006

De Krimpende stad, Ontgroening, vergrijzing, krimp en de gevolg daarvan voor de lokale economie

In opdracht van NICIS. Kenniscentrum Grote Steden,

Den Haag, 2006

Krimp-en-de Regels, Over beleid en regels die het bestrijden van effecten van bevolkingsdaling hinderen

In opdracht van de provincies Groningen, Zeeland en Limburg

Geleen, 8 juni 2009 

Kansen voor een krimpend platteland, Advies over de gevolgen van bevolkingsdaling voor het platteland

In opdracht van de Raad voor het Landelijk Gebied

Utrecht, december 2009 

Hier, daarheen en soms weer terug, Een onderzoek naar vertrek-, blijf- en terugkeermotieven van (oudere) jongeren in de gemeente Sittard-Geleen

In opdracht van de gemeente Sittard-Geleen

Geleen, oktober 2009 

Krimpdenken gegroeid, Groeidenken niet gekrompen, Tien jaar bevolkingsdaling op de bestuurlijke agenda

In opdracht van KcBB

Geleen, juni 2016 

>