Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid

Voor alle vragen over demografische ontwikkelingen,  de gevolgen voor de samenleving en het maken van verstandige beleidskeuzes

over kcbb

De mensen achter KcBB

Het Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid is opgericht in februari 2006. De eerste publicatie getiteld Structurele bevolkingsdaling, Een urgente nieuwe invalshoek voor beleidsmakers heeft het vraagstuk over de (regionale) afname van bevolking op de politieke agenda gezet.

publicaties

Prachtige publicaties

Structurele bevolkingsdaling

Met de eerste publicatie Structurele bevolkingsdaling, Een urgente nieuwe invalshoek voor beleidsmakers heeft KcBB geschreven in opdracht van de Raad voor Verkeer en Waterstaat en der VROMRaad naar aanleiding van een onderzoek naar de problematiek van de vergrijzing in Parkstad Limburg . 

De krimpende stad

De krimpende stad, Ontgroening, vergrijzing, krimp en de gevolgen daarvan voor de lokale economie hebben we geschreven in opdracht van NICIS. De publicatie verschaft inzicht in de diversiteit van de demografische ontwikkelingen bij de grote steden, in het bijzonder met betrekking tot de lokale economie.

Krimp-en-de Regels

De publicatie Krimp-en-de Regels heeft als ondertitel Over beleid en regels die het bestrijden van effecten van bevolkingsdaling hinderen. Het is geschreven in opdracht van de provincies Groningen, Zeeland en Limburg.

Krimpend platteland

In opdracht van de Raad voor het Landelijk Gebied hebben we een Advies geschreven over de gevolgen van bevolkingsdaling voor het platteland met alles titel Kansen voor een krimpend platteland.

Hier, daarheen en soms weer terug

De publicatie Hier, daarheen en soms weer terug die we hebben geschreven in opdracht van de gemeente Sittard-Geleen behelst een onderzoek naar motieven waarom jongeren de stad verlaten, eventueel terugkeren of helemaal niet verlaten.

Krimpdenken gegroeid

Na 10 actief te zijn geweest om het fenomeen 'bevolkingsdaling' onder de aandacht te brengen van ambtenaren, politici en bestuurders hebben we de balans opgemaakt. Wat is er van het maken van beleid rondom dit vraagstuk terechtgekomen? De titel van het onderzoek Krimpdenken gegroeid, Groeidenken niet gekrompen zegt genoeg.

Barometer krimp

Hoe staan we ervoor?

Periodiek publiceren we de Barometer Krimp, waarin de actuele bevolkingsontwikkeling in regio's met (aankomende) bevolkingsdaling worden beschreven.

beleid

Meer kwaliteit met minder kwantiteit

Afname van de omvang van de bevolking leidt op tal van beleidsterreinen tot maatschappelijke effecten, die niet altijd positief worden ontvangen. De kunst is om die effecten om te buigen naar meer kwaliteit, gedragen door de samenleving. Dit vereist een beleidsproces van buiten naar binnen en van onderop. We werken hiertoe samen met de Coƶperatie SamenWereld.

contact

Neem gerust contact met ons op om antwoord te krijgen op vragen of om een vrijblijvend gesprek.

Burg. Th. Wackersstraat 56, Roermond, 6041 AL

645776094

peter@bevolkingsdaling.nl

Contact Informatie

Burg. Th. Wackersstraat 56
Roermond
6041 AL

Email:  peter@bevolkingsdaling.nl

Phone: 645776094

>